Reglement Poezenvrouwtjeforum

Een ieder is van harte welkom op dit poezen verhalenforum mits de snorharen omhoog staan!

Gebruik gezond verstand bij het posten van berichten in besef en gevolgen van internet. 

Leden kunnen zich aanmelden, hierbij vriendelijk verzoek zich meteen even voor te stellen (zie KATTENLUIK / Nieuw lid) Wellicht met een korte introductie over jezelf en eventuele viervoeters.

Taalgebruik dient beleefd en respectabel te zijn (geen schuttingtaal en of scheldwoorden, rascistische opmerkingen ) Laat een ieder in zijn waarde.

U let erop dat u bij het posten alledaags en begrijpelijk Nederlands taalgebruik gebruikt. U gebruikt geen MSN of SMS-taal in uw posten. U post gewoon in algemeen beschaafd Nederlands, zodat het voor een ieder leesbaar blijft. Let zodoende ook op uw interpunctie!

Reclame via dit forum is niet toegestaan, uitsluitend na overleg en met toestemming / goedkeuring van beheerder zelf (stuur een PB’tje)

Het staat de beheerder toe, indien de noodzaak dit vereist zonder opgaaf van reden lidmaatschap of toegang te ontzeggen ! (blokkeren/verbannen)

Wij verwijderen geen account !  Wij zullen de “nickname”  anonimiseren i.v.m. "eigen gerechtvaardigd belang bij publicatie" .  Verwijdering verbreekt verbindingen waardoor discussies/reacties onbegrijpelijk worden en onderwerpen onleesbaar. In dat geval, zo zeggen de richtlijnen, volstaat het vervangen van de toch al anonieme nickname van de plaatser door [VERWIJDERD] of iets dergelijks.

Deze regels zijn niet vrijblijvend en leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Kunt of wilt u zich niet aan deze regels houden, dan kan zonder kennis vooraf uw lidmaatschap door ons ingetrokken worden.

Van alle leden wordt verwacht dat zij van deze reglementen op de hoogte zijn. U kunt en mag u dan ook niet beroepen op onwetendheid bij deze. Door uzelf vrijwillig in te schrijven en als 2e handeling op de toegezonden activatielink in de mail ter bevestiging van uw inschrijving te klikken, is dit een feit.
 
De medewerkers van dit forum werken op vrijwillige basis. Waardeer en koester dit!

Het staat moderator / administrator vrij onderwerp-titels en geposte berichten aan te passen, een topic te verplaatsen, verwijderen of blokkeren, dan wel berichten uit topics te verwijderen, aanpassen of verplaatsen zonder toestemming van de originele auteur, indien zij dit nodig achten voor de duidelijkheid, bij wangedrag of overtreding van de forumregels. Leden hebben deze ingrepen te respecteren. Het negeren van een moderator / administrator-tussenkomst getuigt van weinig respect t.o.v. het werk, inzicht en beleid van het team, en kan leiden tot sancties.

De reglementen kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment gewijzigd worden. Ook van deze wijzigingen zult u zichzelf op de hoogte moeten stellen.
Dit reglement heeft tevens terugwerkende kracht, op alle eerdere posts, topics / onderwerpen en mededelingen.

Wij wensen u veel plezier op het forum toe en hopen dat u nog vaak te mogen begroeten.
Met hartelijke groet Poezenvrouwtje (beheerder) en Marleen (Algemeen Moderator)